Tuesday, September 2

Jai Ganesh Jai Ganesh Deva

Mata Jaaki Parvati, Pita Mahadeva.
Jai Ganesha Deva !!!
Hum Sab Teri Sharnan Aaye
Safal Keejo Sewa !!!

No comments: